Aandachtspunten in en om de Wissel

3 november 2023 | Nieuws

Beste leden en bezoekers van KCR,

Weten we het nog?
Even wat punten van aandacht, nu we weer gezellig in de zaal korfballen.

Fietsen
Goed om te zien dat er zo veel mensen op de fiets naar KCR komen. En dat is te zien, want de fietsen
staan soms bijna binnen. En dat is niet nodig.
Fietsen zetten we
 Of in de fietsenstalling
 Of op de rand langs de ‘hoofdweg’ (langs de begroeiing en niet in looppaden)
 NIET op het terras van KCR of Ten Donck

Roken 
Het gehele sportpark is een rookvrije zone.
Gedoogd wordt het op de plek die daarvoor is aan de terraskant bij de jeu de boulesbanen.
Er wordt dus zeker niet gerookt voor ingang van de sporthal of op de terrassen van de clubs.
Daarnaast horen de peuken niet op de straattegels te belanden.

Auto’s
Door het ontbreken van paaltjes rijden er nog steeds auto’s door om iemand af te zetten en soms
zelfs om te parkeren. Daarnaast staat er sinds kort een bord dat alleen in vakken geparkeerd mag
worden. En die vakken zijn er alleen op de parkeerplaats. Er wordt gehandhaafd. Nog belangrijker:
het doorrijden levert soms gevaarlijke situaties op. Doe dit dus gewoon niet.

Zaalschoenen
Soms zien we leden voor of na een training op zaalschoenen van of naar de auto lopen. Dat is niet de
bedoeling. In de zaal mogen alleen schoenen gedragen worden die niet buiten gedragen worden. Dat
is wel zo hygiënisch. En als je dan alleen je schoenen wisselt, doe dat dan ook in de mooie
kleedkamers die daar voor zijn. En niet in de ontmoetingsruimtes, zoals het clubhuis. Na het
omkleden kan je tas in het ruime tassenrek, en dus niet op de grond.

Tribune en zaal
Aan het einde van vorig zaalseizoen werden we week in, week uit geconfronteerd met een grote
bende op de tribune. En dat werd dan vervolgens opgeruimd door vrijwilligers die nota bene al enige
uren voor de club in touw waren. Dat moet anders. Er staan niet alleen prullenbakken, maar ook de
speciale kliko’s voor de blikken en plastic flesjes met statiegeld.

Lenen
De definitie van lenen: zonder betaling tijdelijk iets van een ander gebruiken en het later teruggeven
Leen je een pen, schaar of iets anders achter de bar vandaan, breng deze dan terug. Onze
vrijwilligers grijpen telkens mis als ze iets nodig hebben. Hetzelfde geldt voor de coolpacks, die we
soms achter de reservebank vandaan moeten vissen.
Kortom: Wat je gebruikt, ruim je ook weer op.
Dat klinkt simpel. En dat is het ook.. Als iedereen meedenkt, komt het helemaal goed met dit
zaalseizoen!