29 maart Bijzondere Algemene Leden vergadering.

29 maart 2019 | Van het Bestuur

29 maart 20.30 uur Bijzondere Algemene Leden vergadering.

Het bestuur nodigt alle leden ne betrokkenen uit voor het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 29 maart a.s. om 20.30 uur in ons clubhuis aan de Kastanjelaan.

Als belangrijkste agendapunten staan vermeld:

  1. Afsluiten project nieuwbouw en opheffen projectorganisatie met financiële verantwoording.
  2. Nieuwe opzet kledingplan. (besluitvorming)
  3. Vrijwilligers beleid (meningsvorming)

Benodigde stukken en een definitieve agenda worden binnenkort toegestuurd.

Namens bestuur
Jos de Vos