Verslag JALV

13 oktober 2021 | Nieuws, Van het Bestuur

Op maandag 4 oktober 2021 werd de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden in het clubhuis aan de Kastanjelaan 40 te Ridderkerk. Vanwege de Corona maatregelen waren de financiën van KCR een belangrijk bespreekpunt. Het bestuur kon uitleggen dat we het jaar ondanks het stoppen van de competitie en sluiting van het clubhuis hebben afgesloten met een klein positief resultaat. Dit kon mede gerealiseerd worden door steun van de Gemeente en de Rijksoverheid. Het bestuur sprak ook haar waardering uit dat sponsoren en leden de club (financieel) zijn blijven steunen. Besproken werd de laatste stand van zaken van het Technisch beleid en het door de Gemeente aangekondigde verbod om te roken op sportcomplexen.

Tijdens de vergadering werd aandacht besteed aan de vele vrijwilligers, die een bijdrage leveren aan alle clubactiviteiten. Daar mogen we trots op zijn.  Joke van ’t Hof werd door het bestuur verkozen als vrijwilliger van het jaar en bedankt voor alles wat zij doet voor de club.

De begroting voor het seizoen 2021-2022 werd door de vergadering vastgesteld. Belangrijke besluiten waren;

  • De contributie bedragen worden dit seizoen niet verhoogd;
  • De bijdrage wedstrijdshirts van 12 Euro per jaar wordt dit jaar niet geïnd;
  • In januari wordt beoordeeld of consumptieprijzen verhoogd moeten worden. Dit in samenhang met de inning van statiegeld op plastic flesjes.

Belangrijk nieuws is dat twee leden van KCR tot erelid zijn benoemd. Arja Onderdelinden en Arjan Grandia zijn onafgebroken 50 jaar lid van KV Bolnes en KCR. Een prachtige mijlpaal en een felicitatie waard!!!

We kijken terug op een goede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

 

Het bestuur