Belangrijk: Het opzeggen of omzetten van het lidmaatschap dient voor 1 juni a.s. te gebeuren.

30 mei 2019 | Nieuws

Dit kan via e-mailadres info@kcrkorfbal.nlof schriftelijk, post kunt u sturen naar Postbus 4086, 2980 GB  Ridderkerk.
Opzegging lidmaatschap van een jeugdlid gebeurt door zijn/haar ouders/verzorgers.

De regels die wij hanteren voor het anders opzeggen zijn te vinden op onze website; www.kcrkorfbal.nl– Over KCR – afmelden als lid.

Namens de ledenadministratie,
Helma Belder