Consequenties huidige coronamaatregelen

2 december 2021 | Corona, Technische Commissie, Van het Bestuur

Afgelopen week heeft het KNKV zijn standpunt rondom de competitie kenbaar gemaakt. Als KCR volgen we deze richting. Dit betekent dat conform huidige coronaregels alle wedstrijden na 17 uur worden afgelast en indien mogelijk worden verzet.

Wedstrijdkorfbal
Binnen KCR spelen 1 tot en met 8, A1-2, B1-2 en C1-2 wedstrijdkorfbal.
Voor wedstrijdkorfbal geldt dat de competitie is gestaakt. De wedstrijden die nu staan ingepland mogen in overleg met de tegenstander worden gespeeld als oefenwedstrijd. Zodra de regels worden aangepast zal het KNKV komen met een alternatief voorstel voor de competitie. Hierbij worden nieuwe poule-indelingen gemaakt.

Breedtekorfbal
Alle overige ploegen spelen breedtekorfbal. Hiervoor heeft de KNKV besloten dat de competitie gehandhaafd blijft. Wel hebben teams die niet kunnen of willen spelen de mogelijkheid om de wedstrijden in onderling overleg op een andere dag en tijd te laten plaatsvinden.

Indien een ploeg incompleet is, of niet wil spelen, wordt de normale weg bewandeld om met coordinator en wedstrijdsecretaris indien benodigd deze wedstrijd te verplaatsen. De keuze om de richting van het KNKV te volgen en te blijven spelen vergt van coördinatoren, wedstrijdsecretariaat en scheidsrechterscommissie als ook de corona-commissies extra werk. Fijn dat dit al volop wordt opgepakt.

Ook voor de spelers en ouders vraagt dit om flexibiliteit, aangezien wedstrijden best weleens kunnen verschuiven. We vragen hiervoor begrip en hopen dat iedereen mee wil blijven werken om zoveel mogelijk te kunnen blijven sporten.

Voor wat betreft de trainingen wordt op dit moment geprobeerd een schema te maken zodat de jeugdteams eenmalig overdag kunnen trainen. Ook deze planning vraagt iets van ouders, spelers en (tijdelijke) trainers en coaches. Zodra hier meer duidelijkheid over is wordt dit via de coördinatoren in de team-appgroepen bekend gemaakt.

Ondanks dat we weer een andere fase ingaan, proberen we er als vereniging alles aan te doen om waar mogelijk te blijven sporten!

Bestuur en TC KCR