Corona compensatie contributie

27 januari 2021 | Corona, Nieuws, Van het Bestuur

Bij het innen van de contributies heeft het bestuur aangegeven dat we in een later stadium zouden bezien of gedeeltelijke teruggave van betaalde contributie tot de mogelijkheden behoort. Op dat moment wisten we nog niet welk effect de Corona maatregelen op de trainingen en wedstrijden zouden hebben. Helaas weten we nu dat de zaalcompetitie is afgelast en voortzetting van veldseizoen is nog onzeker. Spelende leden hebben nu al een groot gedeelte van trainingen en wedstrijden gemist.

Bij het bepalen van het bedrag moeten we als bestuur met allerlei factoren rekening houden. Feit is dat de vereniging veel inkomsten misloopt door het sluiten van het clubhuis. Tegelijkertijd gaan de vaste kosten van de accommodatie en de afdracht aan de KNKV  gewoon door. Daartegenover staat dat we steun krijgen van de Rijksoverheid en de Gemeente Ridderkerk waar we veel waardering voor hebben. Gelukkig blijven ook sponsoren de vereniging steunen. Bij het bepalen van de hoogte van de terugbetaling wegen we ook mee dat een deel van de trainingen en wedstrijden wel zijn doorgegaan. 
De leden mogen van het bestuur verwachten dat wij geen beslissingen nemen, die de (financiële)toekomst van de vereniging in gevaar brengen. Maar dat wij tegelijkertijd ook oog hebben voor de leden, die ongewild te maken hebben met Corona maatregelen en nu minder gebruik kunnen maken van sportfaciliteiten.

Alles overwegende heeft het bestuur besloten om aan alle spelende leden een deel van de contributie terug te betalen. De financiële draagkracht van de vereniging is voldoende en we vinden dit gegeven de huidige situatie een juiste tegemoetkoming naar de leden.

Alle spelende leden krijgen een terugbetaling van één derde van het contributiebedrag. De rustende leden hebben wij buiten beschouwing gelaten. Rustende leden maken geen gebruik van sportfaciliteiten en het lidmaatschap wordt doorgaans al gezien als welkome steun aan de vereniging. Bij de berekening hanteren we ook als ondergrens dat alle leden minimaal een contributiebijdrage hebben gelijk aan die van rustende leden.

Met betrekking tot de financiële afwikkeling is het volgende van belang;

  1. De financiële afwikkeling vindt plaats in februari/maart
  2. Leden die het gehele contributiebedrag al betaald hebben krijgen het bedrag op hun rekening gestort.
  3. Bij leden die de helft van de contributie hebben betaald wordt normaliter medio februari/maart de resterende helft geïnd. Er zal nu een verrekening plaatsvinden waardoor het resterende bedrag lager wordt.
  4. Het is denkbaar dat leden willen afzien van de terugbetaling. Dit kunnen leden voor 15 februari mailen naar voorzitter@kcrkorfbal.nl.

Hopelijk blijft iedereen gezond en ontmoeten we elkaar weer snel in het clubhuis en op het sportcomplex. We gaan er allemaal vanuit dat het seizoen 2021-2022 doorgaat en een knalseizoen wordt. Belangrijk ook om te vermelden dat KCR op 1 juli 2021 10 jaar bestaat. Genoeg om naar uit te kijken.