Corona Update 17-11-2020

17 november 2020 | Corona, Nieuws, Technische Commissie, Van het Bestuur

Update nav de persconferentie van dinsdag 17-11-2020.

Trainen voor alle senioren kan vanaf donderdagavond, conform trainingschema, rekening houdend met max 4 spelers bij een korf, vaste groepen en trainen op 1,5 m. Er mogen bij de senioren (wissel en Fakkel) maximaal 24 spelers in de zaal (4 spelers per 200m2), aangevuld met 4 trainers.
We gebruiken in de Wissel enkel vaste korven (potten van de E-velden en / of senior-veld). In de Fakkel een soortgelijke opstelling met platen.
Trainers delen voor de de training de 4-tallen in en deze viertallen proberen hun shirtkleur af te stemmen, zodat ze herkenbaar zijn als groepje dat samen traint.
Bij aankomst en vertrek dragen we in publieke ruimte een mondkapje en de ploegen vertrekken niet gezamenlijk maar per viertal.
Deze afspraak geldt totdat er wijzigingen worden gecommuniceerd vanuit persconferentie landelijk en of nieuwe besluitvorming door TC en Bestuur.