De Wissel wordt opvanglocatie vanaf a.s. zaterdag

10 maart 2022 | Van het Bestuur

Na de complexe situatie rondom sporten in Corona-tijd, wacht onze vereniging opnieuw een uitdaging. Vanaf aanstaande vrijdag zal ‘De Wissel’ niet meer beschikbaar zijn om in te sporten. De aankomende weken of misschien wel maanden zal De Wissel worden gebruikt om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De zaal zal worden ingericht om circa 100 vluchtelingen een slaapplek te geven. Vanzelfsprekend heeft dit een effect op de activiteiten van de vereniging. Maar iedereen begrijpt dat dit moet gebeuren. Het leed van de vluchtelingen is enorm. Het bestuur heeft dan ook namens de vereniging aangegeven dat we ons maximaal zullen inspannen om samen met de gemeente en Sport Service Ridderkerk (SSR) oplossingen te vinden en tegelijkertijd ook een bijdrage te leveren aan de opvang van de vluchtelingen.

KCR is samen met SSR in overleg om een oplossing te vinden om te kunnen blijven sporten. De oplossingen zullen afhangen van de ruimte en beschikbaarheid van andere hallen in de omgeving en sportvelden bij KCR.

De aankomende weken zullen meerdere zaken worden uitgewerkt. Voor nu kunnen we het volgende melden:

 

Jeu de Boules

De jeu de boules kan gebruik blijven maken van de banen.

 

Korfballen in de zaal

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk het trainen en de thuiswedstrijden door te laten gaan. Hiervoor zal worden uitgeweken naar De Fakkel en andere sporthallen. Op dit moment wordt de beschikbare ruimte in beeld gebracht, zodat een nieuw aangepast trainingsschema en per zaterdag een nieuw wedstrijdschema kan worden gemaakt. Uiteraard kan dit betekenen dat er op andere dagen en tijden moet worden getraind. Ook zullen wedstrijden mogelijk in tijdstip wijzigen en in uiterste geval geen doorgang kunnen vinden en eventueel worden verplaatst. Communicatie over de wedstrijden van komende zaterdag volgt op korte termijn. Deze info zal via de bestaande app-groepen, website en Facebook worden gedeeld. Dit geldt ook voor de nieuwe schema’s voor trainen en spelen in de weken er na.

We hebben het streven om alle ploegen in ieder geval één keer per week te laten trainen en waar mogelijk de huidige trainingsmogelijkheden behouden.

Voor aankomende zaterdag geldt dat vertrekken vanaf clubhuis mogelijk is. Het clubhuis is de gehele dag geopend voor een hapje en een drankje

 

Korfballen op het veld

Het veld zal naar alle waarschijnlijkheid beschikbaar zijn. De mogelijkheid om te douchen of om te kleden moet de aankomende weken verder worden uitgewerkt.

 

Clubhuis

Vrijdagavond is het clubhuis geopend voor de inschrijving van het kamp. Voor de activiteit voor de jeugd wordt een alternatief gezocht op ons eigen veld. De jeugdactiviteitencommissie komt hier zo snel mogelijk op terug.

Aanstaande zaterdag is het clubhuis gewoon open. Ook de Carnavalsavond gaat gewoon door!

De gemeente heeft het verzoek gedaan om het clubhuis beschikbaar te stellen als verblijfsruimte voor de opgevangen vluchtelingen. Wat dit betekent voor het gebruik van ons clubhuis overdag en in de avonden op het veld is op dit moment niet duidelijk. Hier zal nog nader overleg over plaatsvinden.

We zien allemaal de verschrikking van de oorlog in Oekraïne. Uiteraard vraagt de opvang in De Wissel veel van onze leden, onze vrijwilligers en van ons als bestuur. KCR is een vereniging midden in de maatschappij. We kunnen er samen voor zorgen dat we het enorme leed dat de vluchtelingen in De Wissel iets kan worden verzacht door een goede gastheer te zijn, door acties te organiseren en ze kennis te laten maken met ons en onze gastvrijheid. Ook kunnen we ze helpen door de kinderen te laten sporten of door activiteiten te organiseren. Mocht je hier ideeën over hebben of een steentje of twee kunnen en willen bijdragen, geef dit dan door via bestuur@kcrkorfbal.nl.

Zodra er meer informatie bekend is zullen we dit zo snel mogelijk met jullie delen.

 

Bestuur KCR