De Wissel wordt Priklocatie

11 februari 2021 | Nieuws, Van het Bestuur

Sporthal De Wissel is door de GGD gekozen als priklocatie voor het coronavaccinatie programma in Ridderkerk.

Het gebruik van De Wissel is vanaf het begin afgestemd met onze vereniging. Als vaste gebruiker van De Wissel hebben we mede door de goede relatie met Sportservice Ridderkerk mee kunnen denken over de inrichting en de organisatorische voorzieningen. Er zijn afspraken gemaakt over gebruik gezamenlijke ruimtes zoals hoofdingang, toiletten en kleedkamers. De inzet van alle partijen is dat het verenigingsleven en ook trainen en spelen van wedstrijden door kan gaan. Voor de veldseizoenen gaat dit zeker lukken. Op dit moment is de planning dat ook het zaalseizoen 2021-2022 in De Wissel door kan gaan. Tegen die tijd zijn naar verwachting veel mensen gevaccineerd.

KCR helpt ook mee, door deels de catering te verzorgen voor de 30 tot 35 medewerkers van de GGD, die dagelijks aanwezig zijn. Dit vindt plaats bovenin bij de tribune. De commissie Horeca en de commissie Beheer hebben zich opgeworpen om dit te gaan organiseren. Dit is weer een welkome activiteit en nieuwe uitdaging voor de vereniging. Tegelijkertijd dragen we ook een steentje bij aan het vaccineren van alle Ridderkerkers en tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid.

In een later stadium worden de leden meer gedetailleerd geïnformeerd over de gemaakte afspraken en regels, die in acht genomen moeten worden.

Het bestuur.