Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

9 oktober 2018 | Van het Bestuur

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 15 oktober 2018. Aanvang 20.00 uur. Zoals gebruikelijk zijn alle leden, ouders en vrijwilligers daarbij van harte welkom. Wat later dan we gewend zijn, maar dat heeft alles te maken met de verhuizing naar onze nieuwe accommodatie.

Een bijzonder moment natuurlijk weer, de 1eledenvergadering in onze nieuwe clubhuis. Naast aandacht voor de afronding van het project nieuwbouw zal het bestuur ook weer verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Bovendien wordt inzicht gegeven in de plannen voor de komende jaren.

Een nieuw clubhuis betekent ook veel voor de organisatie. Ook daar zullen we verder op ingaan. Daarom is het van groot belang om aanwezig te zijn. Jullie zijn nodig!

De agenda en de daarbij behorende stukken zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Namens bestuur,
Jos de Vos