KCR jeu de boules Nieuwsbrief Mei 2019

3 mei 2019 | Nieuws

Hallo boulers,

Allereerst even een update over het onderhoud van onze banen.Van voorzitter Jos de Vos weet ik dat het probleem met de ondergrond van de banen is besproken met de contactpersoon van Sport en Welzijn gemeente Ridderkerk en dat hij de komende week opnieuw contact heeft met deze ambtenaar

Het uitgangspunt is afgraven van het bestaande grind en de juiste ondergrond aanbrengen. Ik heb Jos de informatie gegeven van een in de aanleg van jeu de boulebanen gespecialiseerd bedrijf. Tot zolang kunnen we de banen de schuld blijven geven wanneer we een slechte boule gooien!

Van de ledenadministratie kreeg ik te horen dat we een nieuw lid hebben t.w. Wim Revet. Welkom Wim en een gezellige tijd toegewenst bij KCR. Er is overigens nog steeds onduidelijkheid over de duur van het lidmaatschap. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Mocht je , wat we natuurlijk niet hopen, besluiten om te stoppen met boulen, dan moet je dus voor 1 juli de ledenadministratie daarover informeren. (zie de website van KCR) En dus niet de leden van de jdb commissie!

Met Johan Weinans zijn we begonnen met de voorbereiding op het Wim van Pelt toernooi wat volgens de traditie gehouden wordt op 2e Pinksterdag t.w. 10 juni a.s. De uitnodigingen naar de Regioverenigingen zijn inmiddels verzonden en natuurlijk rekenen we op een grote delegatie van onze eigen club. De flyer ligt één dezer dagen op de tafel en jullie kunnen je dus al inschrijven. Zoals elk jaar is het een doublettoernooi. Anders dan andere jaren worden er nu geen 5 maar 4 partijen gespeeld. Dit op verzoek van een aantal leden.

Veel bouleplezier!
Namens de jdb commissie, Hans Nicodem