Nieuwe spelregels vanaf 1 september

28 augustus 2020 | Nieuws, Technische Commissie

Nieuwe spelregels vanaf 1 september.

De Internationale Korfbal Federatie (IKF) heeft officiële spelregels van korfbal opnieuw vastgesteld. Deze zijn uiteraard in het Engels. Het KNKV werkt aan een Nederlandse vertaling maar is hier nog niet klaar mee. Wel zijn de belangrijkste punten beschikbaar in het Nederlands:

           Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.

           Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken. De opgooibal is afgeschaft.

           Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.

           Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.

           Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

De Engelse regels zijn hier in te zien: https://korfball.sport/the-rules-of-korfball-2020/

Naast de spelregels van de IKF kunnen de verschillende landen eigen competitieregels toepassen. Zo heeft het KNKV bijvoorbeeld bepaald dat een afwijkend aantal mannen en vrouwen mee kan doen bij jeugd- en breedtekorfbal en dat er acht wisselspelers op de bank mogen (spelregels staan maximaal zes toe). Deze regels zijn door het KNKV onderverdeeld in het Reglement van Wedstrijden, bestuursbesluiten en een enkel raadsbesluit.

Bovenstaande spelregels gelden dus vanaf de eerste competitiewedstrijd, maar kunnen ook al tijdens oefenwedstrijden worden toegepast.

Voor de liefhebbers zijn hier de documenten van het KNKV met de volledige Nederlandse beschrijving van de spelregels:

 

Spelregels Korfbal 2020 

Dit document bevat alle spelregels, zoals die per 1 september 2020 van toepassing zijn.

 

Spelregels – uitzonderingen of aanbevelingen voor wedstrijdregels

Met deze competition regulations (CR) geeft de IKF, zoals genoemd, ruimte aan de nationale bonden om maatwerk te leveren. Dit vindt z’n weerslag in de bestuurs- en raadsbesluiten.

 

Spelregels 2020 – wijzigingen toegelicht

In dit document zijn de wijzigingen ten opzichte van het oude spelregelboek op hoofdlijnen toegelicht.

 

Namens de TC,

Michel van Swieten