Ook KCR doet mee aan een rookvrije generatie

11 december 2019 | Nieuws

Sinds het betreden van onze nieuwe accommodatie hebben we een (on)geschreven regel dat we niet roken in de accommodatie, maar ook niet op het terras of langs de velden. De rookplek nabij de buitenberging wordt dan ook frequent door rokers gebruikt. Nu we weer in de zaal begonnen zijn, is de verleiding groot om bij de hoofdingang van de zaal te gaan roken. Hierdoor liggen er wekelijks vele peuken op de grond. Dit sluit niet aan om als vereniging bij de dragen aan een rookvrije generatie. We willen iedereen dan ook vragen om indien je rookt, te roken op het terras bij de buitenberging. Dus even de gang door en de deur naar het terras gebruiken. Laten we er samen voor zorgen dat we de omgeving van ons clubhuis netjes en gastvrij houden.

 In de zaalperiode gaan we met een werkgroep aan de slag om een volgende stap te zetten om bij te dragen aan een rookvrije generatie. Denk hierbij aan bordjes in en om onze accommodatie, maar ook aan het verbeteren van de rookplek. Mocht je mee willen denken dan kan je contact opnemen met Martijn Klootwijk, of mailen naar bestuur@kcrkorfbal.nl