De scheidsrechtersaanwijzing tot einde zaal.

Uiteraard is er met het aanwijzen rekening gehouden met de wedstrijden van je eigen team.
Het is natuurlijk altijd mogelijk dat je om wat voor reden ook niet kunt fluiten.
Het verzoek om in dat geval zelf voor vervanging te zorgen of met iemand te ruilen.
Geef dit dan uiterlijk donderdag vóór de wedstrijd door aan Gerard Plaisier,
e-mail: gerardplaisier@hotmail.com

En dan nog een verzoek voor de dag dat je moet fluiten.
Meldt je uiterlijk 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd bij de dienstdoende zaalwacht.

Scheidsrechtersaanwijzing tot einde zaal

Scheidsrechtersaanwijzing-tot-einde-zaal-1