Stand van zaken opvang vluchtelingen

20 maart 2022 | Van het Bestuur

Nadat wij woensdag 9 maart hoorden dat De Wissel gebruikt zou gaan worden voor de opvang van vluchtelingen is er veel gebeurd. Afgelopen zondag in de avond arriveerden drie bussen met vluchtelingen. Deze zijn na de eerste opvang op vrijdag weer vertrokken naar een andere opvanglocatie. Het was wel indringend om te zien hoe de vluchtelingen, allemaal kinderen en vrouwen, werden opgevangen in de Wissel. Verschrikkelijk wat zij en hun families door moeten maken. Als vereniging moesten we ook improviseren en het was bijzonder om te zien hoe snel en veerkrachtig onder andere de TC, de horecacommissie, commissie beheer en anderen anticipeerden op de nieuwe situatie. Dit is een unieke situatie waar niemand een draaiboek voor heeft.

Deze week heeft het bestuur gesproken met de burgemeester en vertegenwoordigers van de gemeente. Hieruit bleek al snel dat de gemeente en overige hulpdiensten gebruik wilden maken van het clubhuis van KCR. Er is behoefte aan een vergaderlocatie, een plek voor hulpverleners om zich terug te kunnen trekken en een keuken. Ook bleek dat De Wissel primair bedoeld blijft voor de eerste opvang van vluchtelingen. Het is niet bedoeld voor langdurig verblijf. Juist de eerste dagen van de opvang zijn erg hectisch in verband met o.a. de inschrijving, controle gezondheid etc. Om die reden is het onwenselijk dat er dan vermenging plaatsvindt tussen clubactiviteiten en de opvang van de vluchtelingen. Het bestuur heeft aangegeven dat we begaan zijn met het lot van de vluchtelingen en ook een bijdrage willen leveren aan de opvang, maar dat wij tegelijkertijd ook willen dat het verenigingsleven doorgang kan vinden. Dat laatste wordt ook zeker gesteund door de gemeente. De eindconclusie is dat wij gezamenlijk moeten optrekken en oplossingen bedenken.

Niemand weet hoelang dit gaat duren. Gelet op het karakter van de tijdelijke opvang is het ook niet bekend wanneer er weer een groep vluchtelingen arriveert. Om die reden is sowieso afgesproken dat het clubhuis gebruikt kan worden als er (tijdelijk) geen vluchtelingen in De Wissel verblijven.

Hieronder geven we een toelichting op de afspraken, die gemaakt zijn. Hierbij rekening houdend met het feit dat de situatie ook weer kan veranderen.

Veldseizoen

Het veldseizoen gaat gewoon door. KCR kan gebruik blijven maken van de velden voor trainingen en wedstrijden. Ook Jeu de Boules kan doorgaan.

Het clubhuis is tijdens het veldseizoen vanaf donderdag 14 april op donderdagavond en zaterdag de gehele dag open voor clubactiviteiten, ook als er vluchtelingen verblijven in De Wissel. Wel moeten we op die dagen ervoor zorgen dat er geen vermenging ontstaat tussen clubactiviteiten en de opvang. We moeten dan onder andere gebruik maken van onze eigen ingang aan de zijde van de buitenberging. Als het clubhuis open is dan moeten hulpverleners soms toch even in het clubhuis zijn. Hierover worden later nadere afspraken gemaakt, die separaat gecommuniceerd worden.

KCR kan geen gebruik maken van de kleedkamers, douches en toiletten in De Wissel. Als vervanging hiervoor plaatst de gemeente diverse portocabines op het grasveld achter ons hoofdveld. In die portocabines komen kleedkamers, douches, toiletten en overige faciliteiten. Het streven is dat rond 1 april de eerste units worden geplaatst.

De gemeente huurt alle andere dagen het clubhuis ten behoeve van hulpverleners. Er verblijven in het clubhuis geen vluchtelingen. Zoals eerder vermeld wordt het clubhuis door KCR wel gebruikt als er geen vluchtelingen verblijven in De Wissel. Hierover vindt regelmatig afstemming plaats met de gemeente en SSR.

Tijdens het veldseizoen zijn er al diverse verenigingsactiviteiten gepland, zoals bijvoorbeeld het bedrijventoernooi. Deze planning gaan we binnenkort bekijken. De wens blijft dat er zoveel mogelijk door blijft gaan, maar we moeten dat per activiteit beoordelen.

Zaalseizoen

We zitten nu in de afronding van het zaalseizoen. Zoals bekend zijn de trainings- en wedstrijdlocaties gewijzigd. Iedere week wordt gekeken of het clubhuis op zaterdag open kan.

Het materiaalhok in De Wissel kan gewoon gebruikt worden.

Vrijwilligers opvang vluchtelingen

Naar aanleiding van het eerste bericht op de website hebben diverse leden zich aangemeld om te helpen met de opvang van de vluchtelingen. Dat was hartverwarmend. Er was al een initiatief om een sport- en spelactiviteit met de kinderen te organiseren, maar zoals bekend vertrokken de vluchtelingen eerder dan verwacht. We zijn in gesprek met Facet, die de activiteiten voor de vluchtelingen coördineert. We gaan er dus vanuit dat we als vereniging gevraagd worden om iets te organiseren of om andere taken op te pakken. Maar op dit moment is dat nog niet concreet en is het sterk afhankelijk wanneer er weer vluchtelingen arriveren.

Het bestuur realiseert zich dat er wederom een zware wissel wordt getrokken op de vereniging en de leden. Na 2 jaar Corona hadden we de hoop dat het normale verenigingsleven weer opgepakt kon worden. Precies 2 jaar na de aankondiging van Corona maatregelen kregen we te horen dat de Wissel gebruikt zou gaan worden voor de opvang van vluchtelingen. Maar we zijn een sterke vereniging, midden in de  samenleving met een groot sociaal hart. We maken er het beste van. Blijf de berichtgeving volgen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.   

Het Bestuur