Terugkoppeling BALV

4 juli 2018 | Nieuwbouw, Van het Bestuur

Nieuwe accommodatie

Na de rondleiding door en over de nieuwe accommodatie  is er een en ander uitgelegd door Joost Meerkerk over de planning. In de weken van bouwvakvakantie en de weken erna gaat KCR zelf het clubhuis verder afbouwen en inrichten. Kelly heeft verteld over de verhuizing die in de week van 3 tot 7 september plaatsvindt.

Hulp kan bij beide gebruikt worden.

Geef aan via nieuwbouw@kcrkorfbal.nl of je kan helpen en waarbij.

Organisatie KCR

Een prachtig nieuw clubhuis met even zo mooie sporthal en een schitterende buitenaccommodatie betekent ook een en ander voor de organisatie van KCR naar de toekomst.

De huidige beheer commissie wordt gesplitst in een horeca commissie en een beheer accommodatie commissie. Daarin wordt onderscheid gemaakt in:

  • Beheer binnen accommodatie
  • Beheer buiten
  • Ict/av beheerszaken binnen en buiten
  • Korfbalmateriaal
  • Onderhoud en schoonmaak

Het is natuurlijk hartstikke leuk om op die manier een bijdrage te leveren aan het vrijwilligerswerk of het verenigingswerk. Een nieuwe benaming voor werkzaamheden die door iedereen in de club gedaan kunnen worden. Het kader dat bestaat uit bestuur, commissies en vaste vrijwilligers. Zij worden bij werkzaamheden ondersteund door alle anderen in de club. Het gevoel van ” we horen erbij” is dan iets dat past in het iedereen doet mee verhaal. Een en ander wordt nog uitgewerkt door bestuur.

Met allemaal nieuwe zaken te kunnen meehelpen aan de organisatie van KCR is gewoon erg leuk. Geef door wat je graag wil doen. Dat kan via info@kcrkorfbal.nl of even mondeling of via mail naar het bestuur of een commissie.

 

Nieuw kledingplan

Ook is er met elkaar gesproken over een nieuw kledingplan.  Er is nog geen besluit genomen. Wel is de afspraak gemaakt een aantal varianten verder uit te werken door een werkgroep.

Ook hier komt het bestuur met nieuwe uitwerkingen.

 

Jos de Vos