Uitnodiging voor het bijwonen van een: Bijzondere Algemene Leden Vergadering

12 juni 2018 | Nieuwbouw, Van het Bestuur

Deze wordt gehouden op maandag 18 juni 2018 om 20.30 uur in ons clubhuis aan de Sportlaan 6 te Ridderkerk. Het clubhuis is vanaf 19.30 uur open. Bij stemming zijn alleen leden van 16 jaar en ouder gerechtigd hun stem uit te brengen.

De agenda voor deze avond is:

  1. Opening
  2. Voortgang van de nieuwe accommodatie
  3. Vrijwilligerswerk bij KCR ivm nieuwe accommodatie
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

Deze BALV staat geheel in het teken van onze nieuwe accommodatie op het Reijerpark.

Het schiet al flink op met de nieuwe accommodatie. Nog maar zo’n 3 maanden en we hopen verhuisd te zijn. De nieuwe accommodatie gaat er fraai uitzien. De verandering van accommodatie en met name de koppeling met een sporthal brengt ook het nodige aan verandering met zich mee voor de organisatie. En dan vooral op gebied van vrijwilligerswerk.

Beide onderwerpen zijn thema op de BALV. Eventuele stukken worden voorafgaand aan de BALV nog gestuurd of gemaild.

Om nog beter te weten waar het over gaat en waar we straks naartoe gaan lijkt het ons wel een leuk idee om op zaterdag 16 juni en maandagavond 18 juni voorafgaand aan de BALV een rondleiding te doen op onze nieuwe accommodatie. Volg daarvoor de berichtgeving op de website.

Een belangrijke mijlpaal voor KCR en daarom verwachten we dan ook een grote opkomst.

Wij hopen jullie deze avond te begroeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van KCR
Jos de Vos