Vanaf 1 juli clubhuis open!!!!

24 juni 2020 | Nieuws, Van het Bestuur

Vandaag is door het kabinet besloten dat de sportkantines vanaf 1 juli open mogen. Dit is onderdeel van een forse versoepeling van de coronamaatregelen. De kern is dat zelfs het maximumaantal voor groepen verdwijnt, zolang er 1,5 meter afstand wordt gehouden en er een gezondheidscheck wordt gedaan. Onder bepaalde omstandigheden gelden nog wel restricties voor aantallen. Vanzelfsprekend zijn we erg blij dat er weer activiteiten mogelijk zijn bij KCR. Velen van ons kijken hier weer naar uit. We kunnen elkaar weer ontmoeten in het clubhuis, activiteiten organiseren en een drankje drinken. Diverse teams organiseren al een BBQ ter afsluiting van het bijzondere seizoen. Op 11 juli wordt zelfs alweer een vriendjes en vriendinnetjes toernooi georganiseerd en de kangoeroes gaan in juli ook weer trainen. En er komen ongetwijfeld nog meer activiteiten.

Ook contactsporten mogen weer onder een aantal voorwaarden. Het seizoen is inmiddels afgesloten, maar zoals het er nu naar uitziet kunnen we dus ook een normale voorbereiding houden voor de start van het nieuwe seizoen. Iedereen heeft kunnen zien dat de TC alweer druk bezig is geweest met de samenstelling van de teams en het aanzoeken en aanstellen van trainers/coaches en coördinatoren. Het is fijn om te constateren dat het aantal teams voor volgend seizoen gelijk is gebleven. Na het abrupt afbreken van het vorige seizoen geeft dit een positieve stimulans. Laten we hopen op een sportief en gezellig seizoen 2020-2021. Ook dit is iets om naar uit te kijken.

Achter de schermen hebben ook de commissie beheer en de commissie horeca de laatste weken niet stil gezeten. De accommodatie en bar zijn gereed gemaakt om weer leden te ontvangen. Onderdeel daarvan zijn de voorbereidingen om te voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel, bewegwijzering en hygiëne maatregelen. Hierover zal nog apart gecommuniceerd worden via de website of ter plekke op het complex. Het is nog van groot belang dat wij ons op de club houden aan de 1,5 meter regel. We hebben voldoende ruimte dus dit moet mogelijk zijn. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat het virus zich niet verspreid. Boven alles blijft onze gezondheid en die van onze naasten het belangrijkst !!!!

Het bestuur hoopt velen van jullie vanaf 1 juli weer te zien in het clubhuis. Diegene die met vakantie gaan wensen wij een fijne tijd toe. In augustus/september hopen wij jullie weer in goede gezondheid te ontmoetten tijdens de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen en de eerste wedstrijddag op 5 september.

Het bestuur