Afschrijven

Voor het afschrijven van wedstrijden maken we onderscheid in senioren en de jongere leden. Voor de jeugdige leden hebben we een wedstrijdsecretariaat. De senioren dienen af te schrijven bij hun trainer/coach, hun aanvoerder en de coördinator uit de TC.

Senioren 1 t/m 5:  Marloes Hollebrandse: ( 06 – 11523779 of marloes_hollebrandse1@hotmail.com    en

Albert Walsweer:   a.walsweer@tsubaki.eu

Overige senioren:  Marieke Holwarda: ( 010 – 4193395 of  06 – 28782205

A1 en A2:                 Marianne Vlasblom: ( 06 – 29096187 of marianne.vlasblom@upcmail.nl   en

Sander Roelofs:     (06 – 29802847  of  sanderroelofs62@gmail.com

A3 en A4                  Marieke Holwarda: ( 010 – 4193395 of  06 – 28782205

B-teams:                  Sander Roelofs: ( 06 – 29802847  of  sanderroelofs62@gmail.com

C en D-teams:        Jolanda Zwaal: ( 06 – 36112708 ( na 15.00 ) of jolandazwaal@gmail.com

E-teams:                  Mario Vermeulen: mariovermeulen@kpnmail.nl

F-teams:                  Birgit Vermeulen: birgit@ridderkerk.valk.com