Afschrijven

Voor het afschrijven van wedstrijden maken we onderscheid in senioren en de jongere leden. Voor de jeugdige leden hebben we een wedstrijdsecretariaat. De senioren dienen af te schrijven bij hun trainer/coach, hun aanvoerder en de coördinator uit de TC.