Statuten en Huishoudelijk Reglement

Het Bestuur vindt het belangrijk dat elk lid en andere belangstellenden kennis kunnen nemen vanĀ  de Statuten van KCR, zoals deze notarieel zijn vastgelegd en ondertekend. In de Statuten is officieel vermeld wat het doel en de grondslag van onze vereniging is. Ook de toelating en de verplichtingen van leden is hierin vastgelegd.

Daarnaast tref je hier ook het huishoudelijk reglementĀ  waarin regels zijn opgenomen hoe we met elkaar binnen KCR omgaan, wat de clubkleuren zijn en nog veel meer zaken. Het Huishoudelijk Reglement is goedgekeurd op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van KCR op 22 september 2014.

Het Bestuur