Historie

KCR (Korfbal Combinatie Ridderkerk) is een fusievereniging. De vereniging is per 1 juli 2011 opgericht en is ontstaan uit de verenigingen KV Bolnes en CKV Sagitta. Omdat beide verenigingen een grote historie hebben volgt hieronder een beknopt overzicht. In de komende tijd zal deze pagina steeds worden aangepast en worden voorzien van diverse links, die verwijzen naar (historische) achtergrond informatie, fotopagina’s, clubbladen etc. van de beide verenigingen.

Korfbal in Ridderkerk

Vroeger bestond de Gemeente Ridderkerk uit diverse kleine dorpskernen, waaronder Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk.

Op 2 juli 1932 ontstond als onderdeel van de SportVereniging Bolnes, een afdeling korfbal. Deze was helaas een kort leven beschoren, want in 1938 hield de afdeling korfbal op te bestaan. In 1944 nam Henk Vastenhout het initiatief om toch weer een afdeling korfbal op te richten. Zo is op 14 mei 1944 de officiële oprichtingsdatum van KV Bolnes geregistreerd.

Ook in de dorpskern Slikkerveer wilde men op een gegeven moment de korfbalsport gaan beoefenen. Ton Zevenbergen nam hiertoe het initiatief en op 17 april 1957 was CKV Sagitta een feit.

Daarnaast werd op 1 mei 1995 binnen Sagitta de afdeling Jeu de Boules opgericht.

Beide verenigingen speelden hun wedstrijden op zaterdag. Tot 1949 wren korfbalclubs in deze regio aangesloten bij de Rotterdamse Korfbalbond. In 1949 werd overgestapt naar de CKB (Christelijke KorfbalBond).

Ook in de dorpskern Ridderkerk werd in 1962 een korfbalvereniging opgericht. AKC Ten Donck besloot echter haar wedstrijden op zondag te gaan spelen.

Door de landerijen die om de dorpskernen lagen te bebouwen met woningen, groeiden de dorpskernen tegen elkaar aan en ontstond er een grote Ridderkerkse gemeenschap. Met binnen de gemeentegrenzen dus drie korfbalverenigingen. Lange tijd hebben deze verenigingen naast elkaar kunnen bestaan. Zowel het ledental als het korfbalniveau van alle drie de verenigingen is in de loop van de vele jaren op en neer gegaan.

Fusie

In 2009 zijn Bolnes en Sagitta een onderzoek gestart naar samenwerking op korfbalgebied in Ridderkerk. Doel was om de krachten te bundelen en het korfbalniveau omhoog te brengen. Met het thema “Iedereen doet mee!” begon een projectgroep met een haalbaarheidsstudie om te onderzoeken of samenwerking en een uiteindelijke fusie tot de mogelijkheden behoorden.

In de loop van het traject heeft ook de derde Ridderkerkse korfbalvereniging Ten Donck zich gemeld met de vraag of zij ook aan het fusietraject konden deelnemen.

Na vele vergaderingen, stemmingen en onderzoeken stemden op 22 juni 2011 de leden van Bolnes en Sagitta in met de fusie. De stemming bij Ten Donck haalde net niet de vereiste 2/3 meerderheid. (nieuwsbrieven)

Ontstaan KCR

Door het samengaan van 153 leden van KV Bolnes en 282 leden van CKV Sagitta is de vereniging KCR ontstaan. Omdat veel leden van Ten Donck teleurgesteld waren dat hun vereniging op het laatste moment afzag van de fusie, hebben 51 leden de overstap gemaakt naar KCR. Per 1 juli 2011 is KCR gestart met 486 enthousiaste leden die zich willen inzetten voor een bloeiende toekomst van korfbal in Ridderkerk.