Veilig Sportklimaat

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sporten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten. KCR is een voorstander van het creëren van een Veilig Sportklimaat bij de vereniging.

KCR wil net als  NOC*NSF en de KNKV een veilige omgeving voor alle leden en specifiek de kinderen creëren.  De eerste focus ligt bij het creëren van een veilige sportomgeving en het proberen te voorkomen van mogelijke excessen. Daarom is tijdens de ALV van 12 oktober besloten om voor leden die met jeugd in aanraking komen binnen onze vereniging (trainers, TC, oefenmeesters, jeugdcommissie, etc.) of vrijwilligers op sleutelposities een VOG aan te vragen.  

Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft. Het aanvragen van een VOG in de sport is gratis.

Uiteraard staat het een ieder vrij om, vanwege moverende redenen, niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van het seizoen 2021-2022 stelt KCR het overleggen van een VOG echter verplicht.

De originele VOG dien je in te leveren bij Helma Belder, Reggestraat 3, 2987 VT Ridderkerk of opsturen naar KCR, Postbus 4086, 2980 GB Ridderkerk.

Voor aanvullende vragen, opmerkingen of iets anders? Neem dan contact op met Amanda Mulder, Natasja Langstraat of Martijn Klootwijk

Daarnaast zijn vertrouwenscontactpersonen aangesteld, waar alle leden terecht kunnen bij vragen of problemen rond ongewenst gedrag. 

VOG flyer KCR