Graag onderling wisselen binnen het team als het nodig is