Afmelden als lid

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per brief of per e-mail bij de secretaris van KCR. Dit kan via e-mailadres info@kcrkorfbal.nl . Opzegging van een jeugd-lid gebeurt door zijn/haar wettige vertegenwoordiger.. Opzegging dient tenminste ėėn maand voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden. Dit moet dus voor 1 juni gebeuren.

Een lidmaatschap wordt in ieder geval voor een jaar aangegaan. Opzeggen tijdens het seizoen heeft gevolgen voor het team, technische commissie en wedstrijdzaken. Opzeggen tijdens het seizoen is in sommige gevallen mogelijk en wordt altijd eerst in het bestuur besproken.

Daarnaast heeft opzeggen tijdens het seizoen altijd nog financiële consequenties:

  • Opzeggen voor 1 september; dan dient 25% van de contributie betaald te worden.
  • Opzeggen tussen 1 september en 31 december; dient men 50% van de contributie te betalen.
  • Opzeggen na 1 januari dient men 100% van de contributie te betalen.