Contributie

Seizoen 2020/2021

Op de algemene ledenvergadering zijn de onderstaande contributiebedragen voor het seizoen 2020/2021 vastgesteld.

Senioren EUR 255,-
A-jeugd EUR 180,-
B- en C-jeugd EUR 150,-
D,  E en F -jeugd EUR 150,-
Kangoeroes EUR   75,-
Kombifit EUR   80,-
G-Korfbal EUR   80,-
Jeu de Boules EUR   70,-
Niet-spelende leden EUR   50,-

De contributies worden geïnd door automatische incasso in 1 jaarlijkse of in 2 halfjaarlijkse termijnen. Diegene die niet heeft gekozen voor incasso zal jaarlijks een nota ontvangen verhoogd met EUR 2,50 administratiekosten.

De maanden waarin de contributies geïnd zullen worden zijn (eind) november  en (eind) februari. Bij de incasso van november zal de jaarbijdrage van het wedstrijdshirt ten bedrage van € 12,00  worden geincasseerd.

Regels bij tussentijdse opzegging

Wanneer je je lidmaatschap opzegt tussen 1 juni en de eerste competitiewedstrijd ben je verplicht 25% van de jaarcontributie te voldoen. Zeg je op tussen 1 september en 31 december dan ben je verplicht 50% van de jaarcontributie te betalen. Bij opzegging na 1 januari moet je de volledige jaarcontributie voldoen.