Vertrouwenspersonen

Een luisterend oor nodig? Stap naar de vertrouwenspersonen!

Word je wel eens gepest tijdens de trainingen of na een wedstrijd? Heb je problemen met je teamgenoten? Of vind je het moeilijk om een conflict binnen jouw team op te lossen? Ervaar je bepaald gedrag van anderen als grensoverschrijdend of als seksuele intimidatie? Wanneer je er met de persoon zelf, je trainer/coach of met één van de commissies samen niet uit komt, dan kun je bij KCR over dit soort zaken praten met een onafhankelijk persoon, een vertrouwenspersoon.

Binnen KCR zijn er twee vertrouwenspersonen: Suzanne van Burik en Jan Kooijman.

Wil je graag je verhaal kwijt?

Luisteren is hun belangrijkste taak. In principe zijn ze er voor alle KCR-leden. Je kunt bij hen terecht met vragen, twijfels of dingen waar jij je misschien voor schaamt. Je verhaal is daar veilig. Dus blijf er niet mee rondlopen. Samen wordt er dan gekeken naar de mogelijkheden die er zijn. Als het nodig is bemiddelen ze bij conflicten of kunnen ze je doorverwijzen. Ze weten hiervoor de weg binnen KCR, maar ook daarbuiten.
De KCR vertrouwenspersonen praten met mensen in vertrouwen. Als er actie wordt ondernomen, doen ze dat altijd in overleg én met toestemming van de betrokkene(n). Privacy staat heel hoog genoteerd!

Hoe kun je de vertrouwenspersonen bereiken?

Iedereen kan een vraag stellen via het algemene e-mailadres van de vertrouwenscommissie: vertrouwenspersoon@kcrkorfbal.nl  Je kunt vragen of één van hen contact met je opneemt of eventueel een vraag stellen met een wat algemeen karakter. Beide vertrouwenspersonen ontvangen deze mail. Afhankelijk van de vraag wordt dit door een van beiden in behandeling genomen.

Suzanne van Burik & Jan Kooijman

Suzanne van Burik & Jan Kooijman

Vertrouwenspersonen