KV Bolnes

Om de historie van KV Bolnes levend te houden, volgen onderstaand diverse onderwerpen die in de historie van de vereniging een belangrijke rol hebben gespeeld.

Oprichting

In juni 1932 is binnen voetbalvereniging SV Bolnes een afdeling korfbal opgericht. Dit initiatief werd genomen door Mia (van Weijen) – van Gent, Marie (van Dijk) –  van Kwawegen, Mem (Kooyman) – Tuinenburg en Annie van der Wilt. Door een tekort aan leden is het korfballen in september 1938 weer opgeheven. Toch bleef er korfbalenthousiasme sluimeren bij een aantal Bolnessers en op initiatief van Henk Vastenhout werd op 14 mei 1944 toch weer een korfbalafdeling opgericht. Wederom als onderdeel van de voetbalvereniging.

Omdat in de loop der jaren de band tussen de voetbal- en korfbalafdeling steeds losser werd, werd in de ledenvergadering van 12 juni 1974 besloten om zelfstandig als KV Bolnes verder te gaan.

Speelveld

Tijdens de dertiger jaren werd er gekorfbald op het terrein van Scheurwater, naast het watergemaal bij de dijk in Bolnes-Noord. Bij de start in 1944 werd gespeeld op een grasveld dat gelegen was aan het einde van de Kievitsweg, net voor het Dijkje, waar nu ongeveer de Eemhof is. In augustus 1953 kreeg SV Bolnes een nieuw stenen clubhuis met 5 kleedkamers. In elke kleedkamer was zelfs een douche aanwezig waar warm water uit kwam. Dit clubhuis voor zowel voetbal als korfbal op het oude veld aan de Kievitsweg, zou dienst doen tot september 1972. In die maand werd verhuisd naar de andere kant van de Kievitsweg om samen met de voetbal het Sportpark Bolnes te betrekken. In dit nieuwe clubhuis kreeg de korfbal de beschikking over 2 kleedkamers.

Clubhuis

Bij de korfbalafdeling ontstond steeds meer de behoefte aan een eigen onderkomen. De eveneens op het sportpark gehuisveste hockeyvereniging “De Waele” en handbalvereniging Saturnus verhuisden van het sportpark, zodat er plaats kwam om te denken aan een eigen clubhuis en kleedkamers. In januari 1976 was de eerste schetstekening gereed waarmee naar de Gemeente werd getogen. Na veel overleg met de Gemeente, aannemers, banken en heel veel zelfwerkzaamheid van eigen leden, werd op 26 oktober 1979 het clubhuis geopend dat de naam “Korfbol” kreeg.

Jeugdtoernooi

Van 1974 t/m 2000 vond jaarlijks het jeugdtoernooi plaats. Onder de bezielende leiding van Piet Lagerwaard en Jos de Vos groeide dit toernooi uit tot het jaarlijks hoogtepunt van KV Bolnes. In 1974 werd met 9 velden en genodigde clubs uit de regio een begin gemaakt van wat 27 jaar lang een mooie traditie zou worden. Qua aantal deelnemers bereikte het toernooi haar hoogtepunten in 1993 en 1994 toen er gedurende beide toernooien door meer dan 200 teams op 34 velden werd gespeeld. Deelnemende verenigingen kwamen in de loop der jaren uit heel Nederland. Een aantal keren had het toernooi zelfs een internationaal tintje, als bevriende clubs uit België deelnamen aan het toernooi.

40-jarig jubileum

Het 40-jarig jubileum in 1984 was een mooie aanleiding om bekend te maken dat de vereniging het nog maar 5 jaar oude clubhuis al weer wilde uitbreiden, omdat het ledental boven de 300 was gestegen. Plannen voor uitbreiding met een bestuurskamer, massagekamer en ruimte om het clubblad in elkaar te zetten werden werkelijkheid. Allerlei festiviteiten, waaronder tweekamp met korfbalvereniging THOR uit Harmelen, cabaretavond waar de opbrengst van de 2 jaar durende jeugdactiviteiten bekend werd gemaakt en een grote barbecue in Westernstijl werden georganiseerd.

50-jarig jubileum

Vanwege het 50-jarig jubileum in 1994 werd de vereniging vereerd met het organiseren van het Nederlands Kampioenschap schoolkorfbal. De winnaars van de 12 provinciale toernooien kwamen op 18 juni 1994 naar Bolnes om te strijden voor de hoogste eer en de eeuwige roem. Daarnaast vonden o.a. de volgende activiteiten plaats: een aanval op het wereldrecord korfschieten, welke helaas niet gehaald werd, een demonstratiewedstrijd van jeugd 1 en 2 in “de Kuip” wegens het 10-jarig bestaan van Radio Rijnmond. Aan dit jubileum werd tevens een “goed doel” gekoppeld: Familiehuis Daniël den Hoed. Door middel van georganiseerde activiteiten kon NLG 5.000,- worden overhandigd. Ook werden er twee jubileumkranten uitgegeven. 1e jubileumkrant – 2e jubileumkrant (foto’s zitten achter de links)

60-jarig jubileum

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 2004 heeft Jan Koutstaal wekelijks in het clubblad artikelen gepubliceerd over de periode 1932 – 1955 onder de naam Bolnestalgie (menu linkerkant “Historie” deel 1 t/m 18).
De oprichting, het speelveld, korfbal in de oorlog, verhalen, wedstrijdverslagen en competitiestanden: het passeert allemaal de revue. Tijdens de reünie waren zelfs 3 van de 4 dames aanwezig die de eerste stappen hadden gezet voor de oprichting van korfbal in 1932 (zie foto boven). Tevens werd een oproep gedaan om zoveel mogelijk teamfoto’s beschikbaar te stellen. Dit heeft geresulteerd in een prachtig overzicht met teamfoto’s vanaf de jaren 1930, wat binnenkort via deze pagina beschikbaar komt. Ook werd een kalender uitgegeven met eigen KV Bolnes modellen. Alhoewel uitgebracht voor 19 maanden, heeft de kalender nog vele jaren daarna de muren gesierd van een zeer groot publiek. Het “goede doel” dat aan dit jubileumjaar werd gekoppeld en waarvoor middels acties geld werd ingezameld was Stichting Kika – kinderen kankervrij.

Clubblad / magazine

Opstellingen, wedstrijdverslagen etc. werden gepubliceerd in de Blauwwitter, het clubblad van de voetbal. Omdat ook op dit terrein steeds minder interesse ontstond in elkaars wedstrijden, werd besloten een eigen clubblad op te richten. Initiatiefnemer hiertoe was toenmalig voorzitter Jan Koutstaal. Het eerste, nog naamloze exemplaar is gedateerd 2 augustus 1971. De prijsvraag die gehouden werd om een naam te verzinnen voor het clubblad werd gewonnen door Cees Groeneveld. Hij verzon de naam “De Muilkorf”, de naam die is blijven voortbestaan tot de fusie in 2011. Omdat de Muilkorf in eerste instantie was bedoeld om de wekelijkse opstellingen en programma’s aan te kondigen, ontstonden er  initiatieven om naast dit weekblad ook een wat dikker maandblad uit te brengen, met achtergrond informatie, interviews etc. Zo heeft de Stip! een aantal jaren de leden extra informatie kunnen brengen.

De digitale snelweg deed op een gegeven moment haar intree en ook KV Bolnes kreeg een eigen website. De website werd ontworpen en jarenlang onderhouden door Jan Wendrich. Omdat op deze manier de informatie zeer snel bij de leden bekend gemaakt kon worden, was een weekblad niet echt meer nodig. De laatste Muilkorf verscheen in juni 2008, waarna het Muilkorf Magazine in het nieuwe seizoen haar intrede deed. Dit was een full colour magazine dat 4 x per jaar uitkwam en vanwege de hoge kwaliteit als collectors item werd bewaard.

Website

De website was ook een prachtige manier om foto’s van wedstrijden, toernooien, kampweekenden en andere evenementen te laten zien. Er wordt aan gewerkt om hier via diverse links alle op de website geplaatste foto’s van 2000 t/m 2011 te bekijken. Tevens kunnen dan de op 15 mei 2004 georganiseerde viering van het 60-jarig bestaan en de reünie worden herbeleefd.

Ereleden

KV Bolnes heeft alleen maar kunnen bestaan doordat vele vrijwilligers zich jarenlang week in – week uit belangeloos hebben ingezet voor het vele werk dat gedaan moest worden. Verzorgen van trainingen, bardiensten, administratieve en bestuurlijke taken, publiciteit, leiden van wedstrijden, schoonmaken clubhuis: tal van werkzaamheden werden onopvallend verricht door een leger aan vrijwilligers. Leden die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, zijn in de loop der jaren benoemd tot Leden van Verdienste. Daarnaast zijn Henk Vastenhout (oprichter en voorzitter van 1944 t/m 1961) en Jos de Vos (voorzitter van 1987 t/m 2011) benoemd tot erevoorzitters.

Tevens zijn er nog ereleden benoemd. Dit zijn leden die 50 jaar of langer lid zijn geweest van KV Bolnes.

Bovenstaand overzicht is zeker niet compleet. Het zal de komende tijd uitgebreid worden met andere hoogtepunten en links naar achtergrondinformatie en foto’s. Aanvullingen, anekdotes, foto’s en opmerkingen zijn zeer welkom op historie@kcrkorfbal.nl