CKV Sagitta

Om de geschiedenis van CKV Sagitta niet te vergeten, worden er onderstaand verschillende belangrijke gebeurtenissen vermeld.

Oprichting

Nadat in de winter van 1956/1957 door de CKB een poging werd gedaan om ook in Slikkerveer een korfbalvereniging van de grond te krijgen, werd met hulp van korfbalvereniging Albatros uit Zwijndrecht per 17 april 1957 officieel CKV Sagitta opgericht door  Ton Zevenbergen.

Speelveld

Naast de voormalige watertoren aan de Veerweg in Slikkerveer lag een terrein dat je met veel fantasie enigszins vlak kon noemen. Daarom werd toen contact gezocht met de heer Smit van Smit Slikkerveer. Toestemming werd verkregen  om dit terrein te gebruiken en als kleed- en wasgelegenheid mocht Sagitta gebruik maken van de wasgelegenheid van de fabriek. Jongens en meisjes deelden broe­derlijk en zusterlijk die ene wasbak, zodat van een grondige wasbeurt nauwelijks sprake kon zijn. Bij regeval liep het veld gedeeltelijk onder water en werd er uitgeweken naar het aangrenzende weiland aan de rivier “De Noord”, waar bij mooi weer ook de plaatselijke bevolking te vinden was.

In 1963 kreeg Sagitta de beschikking over een veld op het nieuwe sportpark. Naast Sagitta werd dit sportpark ook nog bewoond door de voetbalverenigingen RVVH en Slikkerveer. In 1969 kwam daar ook nog Ten Donck bij. Toen in 1977 Ten Donck naar het Reijerpark verhuisde, bleef Sagitta alleen achter. Na veel overleg met de Gemeente kreeg de vereniging in 2002 de beschikking over een multifunctioneel kunstgrasveld, dat in de wintermaanden ook gebruikt kon worden door RVVH.

Clubhuis

Waar voorheen gebruik werd gemaakt van onder andere het SVS-gebouwtje in Slikkerveer, daar werd nu een eigen clubhuis gerealiseerd, dat de naam ‘De Boog’ mee kreeg.

Om de financiering voor de bouw van het clubhuis rond te krijgen, werden diverse acties georganiseerd, waaronder verkoop van pennen, portemonneetjes, kammetjes en kerstkaarten. Lees het verslag van de bouwcommissie om de financiering van het clubhuis rond te krijgen. Het clubhuis werd in 1977 geopend door Ton Zevenbergen.

Omdat de vereniging bleef groeien, bestond er behoefte om het clubhuis uit te breiden. Twee kleedkamers werden er bijgebouwd, de kantine werd groter en de toiletruimte werd naar de eisen van de nieuwe tijd aangepast. Ook de uitbreiding werd veelal door dezelfde eigen leden gedaan, met hulp van bedrijven die materiaal en installatiewerk leverden tegen zeer lage prijzen.

Clubblad

De naam Sagitta betekent ‘pijl’ in het Latijn en het is dan ook begrijpelijk dat de naam van het clubhuis -De Boog – en de naam van het clubblad – De Boogschutter – hiervan afgeleid zijn. Het clubblad De Boogschutter voorzag de leden van wedstrijdinformatie, verslagen en verscheen in een maandelijkse frequentie.

25-jarig jubileum

Het 25-jarig jubileum in 1982 werd groots gevierd. Een feestavond in zaal Heyman, een demonstratiewedstrijd PKC – DEETOS en in de rust een parachutistenlanding waren onder andere geplande activiteiten. Daarnaast werden ook 2 wandeltochten en 2 prestatielopen georganiseerd. Ook werd er een jubileumkrant uitgegeven met artikelen van Ton Zevenbergen, Maarten Planjer, Kees Jabaay en Bas Oudijn o.a. over de geboorte en de eerste stapjes van de vereniging.

De daaropvolgende lustra werden meestal in een grote tent op het veld gevierd en wel op 30 april, die werd omgedoopt tot “familiedag”.

50-jarig jubileum

Voor het 50-jarig jubileum in 2007 had toenmalig erevoorzitter Kees Jabaaij een overzicht geschreven over 50 jaar verleden en heden. Ter viering van dit jubileum werden een reünie en een jubileumfeest georganiseerd.

Pinksterkamp

Een jaarlijkse activiteit was het door de jeugdcommissie georganiseerde Pinksterkamp. Alle leden tot 18 jaar gingen dan 3 dagen met elkaar op pad. Fietsen konden mee, zodat de activiteiten zich tot ver in de omgeving konden uitbreiden.

Jeu de Boules

Op 1 mei 1995 werd er binnen Sagitta een afdeling Jeu de Boules opgericht. Jaarlijks wordt op 2e Pinksterdag op het eigen terrein het Wim van Pelt-toernooi  gehouden. Het toernooi is vernoemd naar de in 2000 overleden oprichter van de Jeu de Boulesafdeling. De jeu de boules beschikt over drie grindbakken, waarin totaal 21 banen uitgelegd kunnen worden. In de zomer van 2005 werd het 10-jarig bestaan gevierd.

Ereleden

Een vereniging kan niet bestaan zonder de trouwe hulp van vele vrijwilligers. Omdat Piet en Lies van der Steen meer dan 30 jaar de kantine hebben gerund, was er als dank voor dit jarenlange vrijwilligerswerk op het terrein een “Piet en Liesplein”  ingericht. Omdat Piet naast dit kantinewerk ook veel bestuurs- en wedstrijdsecretariaatswerkzaamheden heeft verricht werd hij door het bestuur voorgedragen voor een onderscheiding. Zo werd hij in 2001 benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. Kees Jabaaij was vanwege zijn grote betrokkenheid bij financiële onderhandelingen voor clubhuis en kunstgras en zijn jarenlange voorzitterschap benoemd tot erevoorzitter. Ook was op het terrein als dank voor deze jarenlange inzet een “Kees Jabaaij laan” ingericht.

Daarnaast zijn er leden benoemd tot Bijzonder lid, Erelid en Lid van Verdienste wegens niet aflatende inzet voor Sagitta.

Historisch foto-overzicht

Als afsluiting van het 54-jarig bestaan van Sagitta werd een prachtig fotoboek uitgegeven met veel foto’s die veel herinneringen opriepen. Er wordt aan gewerkt om deze foto’s digitaal beschikbaar te stellen.

Bovenstaand overzicht is zeker niet compleet. Het zal de komende tijd uitgebreid worden met andere hoogtepunten en links naar achtergrondinformatie en foto’s. Aanvullingen, anekdotes, foto’s en opmerkingen zijn zeer welkom op historie@kcrkorfbal.nl