Veilig Sportklimaat

12 november 2020 | Nieuws, Van het Bestuur

Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sporten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Dit betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten. KCR is een voorstander van het creëren van een Veilig Sportklimaat bij de vereniging. Daarom is tijdens de ALV van 12 oktober besloten om voor leden die met jeugd in aanraking komen binnen onze vereniging (trainers, TC, oefenmeesters, jeugdcommissie, etc.) of vrijwilligers op sleutelposities een VOG aan te vragen. Meer informatie vind je hier.