Bericht van de penningmeester

26 februari 2024 | Nieuws

De 2e termijn van de contributie wordt rond 29 februari geïncasseerd.

Voor nieuwe leden zal op deze datum de 1e termijn worden geïncasseerd en de 2e termijn eind mei 2024.