Bericht van de penningmeester

25 november 2023 | Nieuws

De tijd voor het betalen van de contributie is weer aangebroken. 

De meeste leden hebben gekozen voor een automatische incasso. De jaarlijks- of halfjaarlijkse contributie zal rond 30 november 2023 worden afgeschreven van de bankrekening. De tweede termijn volgt in februari 2024.
Heb je gekozen voor een factuur dan ontvang je deze binnenkort per e-mail en dient het volledige bedrag binnen 14 dagen te worden voldaan. 

De jaarbijdrage voor het gebruik van het wedstrijdshirt wordt in november geïncasseerd. Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten om deze jaarbijdrage dit seizoen te halveren tot €6.