JDB ledenvergadering 8 november

31 oktober 2022 | Nieuws

Hallo boulers,

Jullie hebben het gemerkt: de Wintertijd is ingegaan. Dat betekent de nodige klokken en horloges verzetten en voor de Jeu de Boules dat de speeltijd op de Donderdag verandert. Niet meer spelen in de avond, maar op de Donderdagmiddag, aanvang 13.30 uur. Vrij spelen zonder de “druk”van de competitie op je schouders! En dat tot eind Maart 2023.

Ledenvergadering.

Deze houden wij op Dinsdag 8 november a.s., om 12.30 uur. We denken dat we er een uur voor kunnen uittrekken en daarna weer lekker te gaan boulen. Maar dat hangt natuurlijk helemaal van de leden af!

Agenda 

 1. Samenstelling jeu de boulescommissie. Aftredend en niet herkiesbaar zij Kok v.d.. Broek en Ab Vogel (geen lid meer per 1/11) Voorstel: Jannie Tijink secretariaat en Hans Nicodem voorzitter. Jacob v. Luijk neemt de taken van Ab over.
 2. Huldigen winnaars competitie 2022. Ook gezocht een competitieleider met kennis van Excel.
 3. Spelregels aanpassen naar regels jdb bond
 4. Huishoudelijk regels bespreken
 5. Rondvraag 

  Als er over de onderwerpen op de agenda op of aanmerkingen zijn, dan horen we dat graag via de mail.Ook onderwerpen voor de rondvraag graag vóór de vergadering per mail toezenden.

  Tot ziens op de baan en bij de ledenvergadering,

  Namens commissie jeu de boues
  Hans Nicodem