Update vanuit de Jeugd-TC

4 april 2024 | Technische Commissie

In december zijn  we gestart met een nieuwe samenstelling van de Jeugd-TC. Deze commissie bestaat nu uit de volgende personen: Craig van Reede, Michel van Swieten, Daan Lodder, Jeroen Put, Joke van ’t Hof, Paulien Schaap en Harry Vos.

We zijn als  KCR zijnde in de gelukkige omstandigheid dat we een enorme aanwas van jeugdleden hebben. Dit betekent dat er ook heel veel werk ligt op het gebied van coördinatie en begeleiding. De afgelopen weken hebben we nagedacht over hoe we onze organisatie nog beter kunnen inrichten. We hebben daar nog veel extra handen bij nodig. Je kunt dan denken aan een rol als coördinator of trainersbegeleider.

De jongste jeugdploegen hebben nu  vaak jonge trainers die we extra ondersteuning willen bieden.

Mocht je je  willen inzetten voor één van genoemde rollen, laat dit dan vooral weten.

Verder zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het is altijd een hele puzzel om weer tot nieuwe concept-opstellingen te komen met bijbehorende trainers. Mocht je het leuk vinden een team te coachen of trainen, laat het vooral weten.

Wanneer we in de afronding zitten van dit proces zullen we dit weer verder communiceren. Mocht je tussentijds vragen hebben, dan kun je je uiteraard altijd tot ons wenden. Spreek ons gerust aan of stuur een mail naar: kcrkorfbaltc@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Harry Vos