Verslag JALV

21 oktober 2023 | Nieuws, Van het Bestuur

Op maandag 9 oktober 2023 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden in het clubhuis aan de Kastanjelaan 40 te Ridderkerk. Er werd stil gestaan bij het feit dat het seizoen 2022-2023 sinds een aantal jaren geen onderbrekingen heeft gehad. Er zijn veel activiteiten georganiseerd en de competitie kende een normaal verloop. Positief nieuws is dat het ledenaantal van de vereniging nog steeds groeit. Op het moment van de ALV hadden we 560 geregistreerde leden.
Door het bestuur is Corjan Soeteman voorgedragen als nieuw bestuurslid algemene zaken. De voordracht werd unaniem door de ALV aanvaard. De zittende bestuursleden continueren hun termijn.
De laatste stand van zaken van het technisch beleid is besproken. Vanzelfsprekend blikte het bestuur terug op het afgelopen seizoen. Meest opvallend was het vroegtijdige vertrek van de hoofdtrainer en de onrustige periode die daarop volgde. Gelukkig waren er ook veel sportieve hoogtepunten te melden, waaronder meerdere kampioenschappen en het NK voor de C1.
Door een enthousiast team heeft de verkoop van kleding een boost gekregen. Dit seizoen is gestart met de verkoop van de nieuwe kledinglijn.  
Ook dit jaar is een vrijwilliger van het jaar benoemd. Op voordracht van het bestuur werd Martijn Gorter uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar vanwege zijn grote inzet voor de horeca. Uitzonderlijk is dat afgelopen seizoen voor de bar en keuken het drukste seizoen ooit is geweest.  
Op de agenda staat standaard het onderwerp veiliger sportklimaat. KCR wil een vereniging zijn met een actief beleid als het gaat om veilig sportklimaat. We streven naar een omgeving waar iedereen zich sociaal veilig voelt. Dat geldt voor al onze leden en vrijwilligers als zij actief zijn in de vereniging en ook voor aanwezige gasten.
Op het gebied van beheer gebeurt er ook veel. Binnenkort wordt een nieuw speeltoestel geplaatst, op het dak van het clubhuis liggen inmiddels zonnepanelen en de jeu de boules banen worden binnenkort allemaal vernieuwd. De commissie beheer blijft zeer actief met nieuwe initiatieven en het op orde houden van het complex.
Duurzaamheid blijft een thema ook in het nieuwe seizoen. Vanaf 1 januari 2024 wordt het gebruik van plastic in horecagelegenheden verboden. We moeten meer herbruikbaar servies gaan gebruiken. De vereniging gaat daarop anticiperen, door onder andere een nieuwe vaatwasser aan te schaffen.

De behandeling van de jaarrekening stond in het teken van het positieve resultaat. Dit komt vooral doordat we een volledig seizoen hebben gedraaid met veel activiteiten. Hier droegen ook aan bij een aantal bijzondere gebeurtenissen zoals jubileumfeest, haringparty van de Rondo en bijvoorbeeld het NK in de zaal van B’s, C’s en D’s. Ook de trouwe steun van onze hoofdsponsor Akomar Shipping en alle andere sponsoren blijven belangrijk voor de vereniging.
Bij de behandeling van de begroting werd aandacht besteed aan het groeiende aantal leden en de onzekerheden m.b.t. de prijsstijgingen. De conclusie is dat KCR financieel nog steeds gezond is en er is geen aanleiding om het beleid aan te passen. De begroting werd door de vergadering vastgesteld.  


Belangrijke besluiten waren;

  • De contributie bedragen worden dit seizoen niet verhoogd;
  • Prijzen in de horeca zijn in april 2023 verhoogd. Er is nu nog geen aanleiding om opnieuw te verhogen. Ontwikkelingen rond prijsstijgingen worden gevolgd;
  • De bijdrage wedstrijdshirts wordt dit seizoen eenmalig gehalveerd naar 6 euro per jaar. Er worden nieuwe wedstrijdshirts besteld ter vervanging van de huidige;

Belangrijk nieuws is dat zes leden van KCR tot erelid zijn benoemd. Cock Hobers, Maret Grandia, Henk Verschoor, Els Kooij, Astrid Klok en Leo Klok zijn onafgebroken 50 jaar lid van voorgaande korfbalverenigingen en KCR. Een prachtige mijlpaal en een felicitatie waard!!!!
De voorzitter sloot af met veel waarderende woorden voor alle vrijwilligers, die iedere week klaar staan om alle activiteiten in de club mogelijk te maken. Dit is geen vanzelfsprekendheid en draagt onze prachtige vereniging. We kijken terug op een goede Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur