KCR-jeu de boules Nieuwsbrief Oktober 2019

6 oktober 2019 | Nieuws

Hallo boulers,
Deze nieuwsbrief komt door omstandigheden iets later dan jullie gewend zijn maar de inhoud bevat best wel wat belangrijke mededelingen.


ALV KCR
Op 20 september jl. was er de ledenvergadering van KCR en tijdens de vergadering was er het aftreden van voorzitter Jos de Vos die opgevolgd werd door Eric de Vries. Als afdeling jeu de boules hebben wij best veel te maken gehad met Jos en altijd fijn met hem samengewerkt. Als commissie danken wij hem voor alle steun die wij van hem hebben gehad.
Tijdens de vergadering (die door slechts 3 boulers werd bezocht !) werd meegedeeld dat zowel de contributie en ook de kantineprijzen NIET verhoogd worden.


Toernooi 8 oktober.
Zoals jullie inmiddels weten hebben we ons Regiotoernooi wegens gebrek aan belangstelling van de regioclubs moeten annuleren. Inclusief onze eigen leden hadden we slechts 14 inschrijvingen.


Competitie 2019
Volgens afspraak is deze per 30 september gestopt en hopen we in januari weer te hervatten. Als Johan weer op zn plekje is en de laatste standen verwerkt heeft, hopen we een standenlijst te kunnen hebben en de kampioenen bekend te maken. De prijzen worden uitgereikt begin november tijdens………


Ledenvergadering Jeu de Boules
Uw jdbcommissie is nu ruim een jaar in functie en wil weleens weten hoe jullie denken over hun functioneren. Ook hebben wij wat ideeën en die willen wij graag met jullie delen.
De vergadering hebben wij gepland op
Dinsdag 5 November om 11.00 u.
Rond 12.30 uur zorgen we voor een broodje (met beleg!) en daarna hopen we gezellig te gaan boulen.
Wel is het belangrijk om je even aan te melden op een lijst die binnenkort op de tafel ligt i.v.m. de inkoop.
Heb je ideeën die je kwijt wil over ons clubje, schroom niet en zet die in een mail of bespreek deze vóór de vergadering met één van de 3 commissieleden. Ik zeg DOEN.


Namens commissie jdb KCR, Hans Nicodem h.nicodem@hetnet.nl