Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

20 september 2023 | Nieuws, Van het Bestuur

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 9 oktober 2023.  Zoals gebruikelijk zijn alle leden, ouders en vrijwilligers daarbij van harte welkom, we hopen op een mooie opkomst.  Locatie van de vergadering is het clubhuis KCR aan de Kastanjelaan 40 te Ridderkerk.

De laatste Algemene Ledenvergadering stond (deels) in het teken van de prijsstijgingen van energie en overige goederen. Tijdens die vergaderingen is ook besloten om te gaan investeren in zonnepanelen. We willen als vereniging een bijdrage leveren aan duurzaamheid en vanzelfsprekend leidt dit tot lagere energiekosten. Inmiddels zijn de zonnepanelen geplaatst.
Op dit moment is KCR een gezonde vereniging, die nog steeds groeit en bruist van de activiteiten. Dat willen we graag behouden. We staan aan de start van een gezellig en sportief seizoen 2023-2024.

Het bestuur legt tijdens de vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft inzicht in de plannen voor de komende jaren. Dat doen we aan de hand van de jaarrekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen, waarbinnen ook aandacht zal zijn voor de ontwikkeling van prijsstijgingen op diverse fronten.
Daarnaast komen diverse onderwerpen aan de orde, waaronder in ieder geval technisch beleid.

Vorig jaar heeft het bestuur Cor Ton als vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. We zijn blij met al onze vrijwilligers, maar dit jaar benoemen we weer een vrijwilliger van het jaar. Iedereen die het afgelopen jaar een bijzondere, positieve of intensieve bijdrage heeft geleverd aan de club komt ervoor in aanmerking. Nominaties kunnen voorzien van een motivatie gemaild worden naar voorzitter@kcrkorfbal.nl. We kijken uit naar jullie inzendingen.

De vergadering begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Stukken van de vergadering zijn op te vragen bij info@kcrkorfbal.nl.

Namens het bestuur,
Erik de Vries