Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

21 september 2020 | Nieuws, Van het Bestuur

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 12 oktober 2020.  Zoals gebruikelijk zijn alle leden, ouders en vrijwilligers daarbij van harte welkom.

Dit jaar vindt de Algemene Ledenvergadering echter plaats onder bijzondere omstandigheden. Het bestuur wil de vergadering graag houden in het clubhuis, maar het aantal bezoekers is dan gelet op de huidige maatregelen maximaal 50 personen. Om die reden vragen wij vooraf wie de vergadering wil bezoeken. Als de aanmeldingen het aantal van 50 overschrijdt dan zullen wij nadenken over online alternatieven of extra mogelijkheden.

Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft inzicht in de plannen voor de komende jaren.  

Tijdens deze ledenvergadering zal er zeker aandacht zijn voor de consequenties van de Corona maatregelen voor het (financieel) beleid van de vereniging en het seizoen 2020-2021.

Details hierover en de stukken voor deze jaarlijkse ledenvergadering worden binnenkort bekend gemaakt en verzonden.

Als je de ledenvergadering wilt bijwonen meld je dan aan via de mail voorzitter@kcrkorfbal.nl. De aanmeldtermijn eindigt maandag 5 oktober 2020.

 

Namens het bestuur,

Erik de Vries