Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

17 september 2022 | Nieuws, Van het Bestuur

Het bestuur nodigt jullie uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 3 oktober 2022.  Zoals gebruikelijk zijn alle leden, ouders en vrijwilligers daarbij van harte welkom, we hopen op een mooie opkomst.  Locatie van de vergadering is het clubhuis KCR aan de Kastanjelaan 40 te Ridderkerk.

De laatste Algemene Ledenvergaderingen stonden (deels) in het teken van de Corona pandemie en de opvang van vluchtelingen. Momenteel wordt sporthal de Wissel weer alleen gebruikt voor sport. Tegelijkertijd dienen zich andere maatschappelijke ontwikkelingen aan waar we als vereniging ook mee geconfronteerd worden. Met name forse prijsstijgingen van energie en overige goederen. Ook op deze vraagstukken gaan we als vereniging een antwoord vinden.
Op dit moment is KCR een gezonde vereniging, die nog steeds groeit en bruist van de activiteiten. Dat willen we graag behouden. En ondanks de genoemde uitdagingen staan we aan de start van een gezellig en sportief seizoen 2022-2023.

Het bestuur legt tijdens de vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en geeft inzicht in de plannen voor de komende jaren. Dat doen we aan de hand van de jaarrekening van het afgelopen seizoen en de begroting voor het komende seizoen, waarbinnen ook aandacht zal zijn voor de prijsstijgingen op diverse fronten.
Aan de orde komen ook technisch beleid en investeringen in duurzaamheid. Verder staan we stil bij het onderwerp veilig sportklimaat, waaronder het onderwerp LHBTI+.

Vorig jaar heeft het bestuur Joke van ’t Hof als vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. We zijn blij met al onze vrijwilligers, maar dit jaar benoemen we weer een vrijwilliger van het jaar. Iedereen die het afgelopen jaar een bijzondere, positieve of intensieve bijdrage heeft geleverd aan de club komt ervoor in aanmerking. Nominaties kunnen voorzien van een motivatie gemaild worden naar voorzitter@kcrkorfbal.nl. We kijken uit naar jullie inzendingen.

De vergadering begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Stukken van de vergadering zijn op te vragen bij info@kcrkorfbal.nl.

Namens het bestuur,

Erik de Vries