Een luisterend oor nodig? Stap naar de vertrouwenspersonen!

28 april 2024 | Nieuws

Word je wel eens gepest tijdens de trainingen of na een wedstrijd? Heb je problemen met je teamgenoten? Ervaar je bepaald gedrag van anderen als grensoverschrijdend of als seksuele intimidatie? Wanneer je er met de persoon zelf, je trainer/coach of met één van de commissies samen niet uit komt, dan kun je bij KCR over dit soort zaken praten met een onafhankelijk persoon, een vertrouwenspersoon. Binnen KCR zijn er twee vertrouwenspersonen: Suzanne van Burik en Jan Kooijman.

Lees hier hoe je hen kan bereiken.